Vàng / Đô la Mỹ

XAUUSDFXOPEN
XAUUSD
Vàng / Đô la MỹFXOPEN
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Ý tưởng giao dịch XAUUSD

Hiển thị thêm Ý tưởng
1
23
...
6
1
2
...
6