US WTI Crude (Spot) (XTIUSD) XTIUSD

XTIUSD FXOPEN
XTIUSD
US WTI Crude (Spot) (XTIUSD) FXOPEN
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

XTIUSD Biểu đồ

Giao dịch XTIUSD với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản