Project Galaxy

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Project Galaxy

Nhận tỷ giá tiền điện tử Project Galaxy trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaGAL dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
GALUSDProject Galaxy / United States DollarCOINBASE2.949+0.89%202.688K−26.11%3.0062.83662.926K
Mua
GALUSDGAL / US DollarBINANCE2.95267848+0.71%67.903K−18.08%3.018893352.8389623223.502K
Mua
GALUSDGAL / U. S. DollarKRAKEN2.9393+0.01%34.112K+96.94%2.99952.83903.694K
Mua
GALUSDGAL / U.S. DollarGEMINI2.945900+1.51%3.845K−72.29%2.9875002.8446001.232K
Sức mua mạnh
GALUSDGAL / U.S. DOLLARBTSE2.952+0.79%3.0112.834165
Mua