GAL / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch GAL / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử GAL / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaGALUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
GALUSDTGAL / TetherUSBINANCE2.962+0.37%4.536M−34.78%2.9732.93275.337K
Mua
GALUSDTGALUSDT SPOTBITGET2.9594+0.26%864.778K−39.17%2.96932.931611.855K
Mua
GALUSDTGalxe/TetherOKX2.960+0.37%635.455K−69.01%2.9702.93015.835K
Mua
GALUSDTGALUSDT SPOTBYBIT2.9606+0.52%422.142K−32.63%2.97122.93158.534K
Mua
GALUSDTGalxe/TetherGATEIO2.9637+0.55%283.125K−15.31%2.97032.92983.912K
Mua
GALUSDTGalxe / USDTMEXC2.9621+0.39%132.283K−50.04%2.97152.93341.404K
Mua
GALUSDTGalxe / TetherKUCOIN2.960+0.27%118.353K−35.60%2.9712.9321.678K
Mua
GALUSDTGAL / USDT Spot Trading PairPHEMEX2.962+0.37%89.214K−31.64%2.9742.9321.505K
Mua
GALUSDTProject Galaxy / Tether USWHITEBIT2.9633+0.34%77.293K−12.44%2.97432.93171.918K
Mua
GALUSDTGALXE / TETHERCOINEX2.9597−0.03%8.255K+69.83%2.96902.949276
Mua
GALUSDTGAL / TetherUSBINANCEUS2.949−0.07%1.002K−56.32%2.9492.876341
Mua
GALUSDTGalxe / TetherHITBTC2.9791+1.39%313−77.25%2.98012.911177
Mua
GALUSDTGalxe (GAL) / Tether USDPOLONIEX3.847−3.78%126+441.04%3.8473.84733
Mua
GALUSDTPROJECT GALAXY / TETHERWOONETWORK2.967+0.54%2.9702.92940.876K
Mua