Galxe / Tether

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Galxe / Tether

Nhận tỷ giá tiền điện tử Galxe / Tether trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaGALUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
GALUSDTGAL / TetherUSBINANCE4.612+6.10%18.704 M−10.47%4.6984.1451.673 M
Mua
GALUSDTGALUSDT SPOTBITGET4.6079+6.17%3.894 M+55.08%4.68874.1422410.256 K
Mua
GALUSDTGALUSDT SPOTBYBIT4.6101+6.08%3.596 M+114.76%4.68904.1432219.71 K
Mua
GALUSDTGalxe/TetherOKX4.610+6.07%2.99 M−4.65%4.6914.143291.659 K
Mua
GALUSDTGalxe/TetherGATEIO4.6091+5.99%885.932 K+110.01%4.68774.143766.284 K
Mua
GALUSDTGAL / Tether USD4.6103−5.64%816.021 K+40.64%4.89443.8487167.899 K
Theo dõi
GALUSDTGAL / USDT Spot Trading PairPHEMEX4.611+6.10%349.436 K+4.63%4.6924.14132.117 K
Mua
GALUSDTGalxe / TetherKUCOIN4.619+6.33%290.374 K+44.04%4.6864.14622.74 K
Mua
GALUSDTProject Galaxy / Tether USWHITEBIT4.6135+6.25%249.263 K+36.73%4.68994.143129.857 K
Mua
GALUSDTGalxe / USDTMEXC4.5946+5.89%231.987 K−51.99%4.72064.149913.799 K
Mua
GALUSDTGALXE / TETHERCOINEX4.5926+5.98%11.822 K+59.56%4.66514.14071.158 K
Mua
GALUSDTGalxe / TetherHITBTC4.1330−12.07%2.743 K+347.35%4.93253.7867609
Bán
GALUSDTGAL / TetherUSBINANCEUS4.645+11.74%1.333 K+51.07%4.6454.27360
Mua
GALUSDTGalxe (GAL) / Tether USDPOLONIEX4.006−17.69%50+1307.61%5.8554.00611
Bán
GALUSDTGALXE/TETHER USD4.614+6.17%04.6824.1466.216 K
Mua
GALUSDTPROJECT GALAXY / TETHERWOONETWORK4.611+6.02%4.6884.14566.264 K
Mua