BRITISH POUND / MEXICAN PESO

GBPMXN IDC
GBPMXN
BRITISH POUND / MEXICAN PESO IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

GBPMXN Biểu đồ Ngoại hối