Bảng Anh / Đồng Rúp Nga
GBPRUB IDC

GBPRUB
Bảng Anh / Đồng Rúp Nga IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

GBPRUB Biểu đồ Ngoại hối