The Graph

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch The Graph

Nhận tỷ giá tiền điện tử The Graph trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaGRT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
GRTUSDT.PGRT / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE0,18986 USDT+2,45%13,985 M−12,93%0,19244 USDT0,18348 USDT68,577 M
Bán
GRTUSDTGRT / TetherUSBINANCE0,1900 USDT+2,48%3,561 M+16,36%0,1925 USDT0,1837 USDT16,801 M
Bán
GRTUSDTGRT / USDT Spot Trading PairPHEMEX0,1900 USDT+2,37%236,876 K+10,85%0,1925 USDT0,1836 USDT1,176 M
Bán
GRTKRWGRT / South Korean WonBITHUMB266,0000 KRW+2,31%199,774 K+11,30%270,0000 KRW259,0000 KRW771,495 K
Bán
GRTTRYGRT / Turkish LiraBINANCE6,298 TRY+2,57%130,193 K+13,90%6,397 TRY6,108 TRY662,903 K
Bán
GRTUSDGRT / US DollarBINANCE0,18931848 USD+2,09%110,022 K−0,09%0,19250100 USD0,18408991 USD545,825 K
Bán
GRTBTCGRT / BitcoinBINANCE0,00000324 BTC+1,25%109,468 K−1,94%0,00000328 BTC0,00000318 BTC545,825 K
Bán
GRTEURGRT / EuroBINANCE0,1730 EUR+1,76%24,908 K+60,70%0,1757 EUR0,1689 EUR116,332 K
Bán
GRTETHGRT / EthereumBINANCE0,00006016 ETH+1,85%19,552 K+52,18%0,00006091 ETH0,00005879 ETH78,796 K
Bán
GRTUSDGRT / DollarBITFINEX0,19092000 USD+3,85%5,452 K−2,12%0,19138000 USD0,18534000 USD24,895 K
Bán
GRTUSDTGRT / TetherUSBINANCEUS0,1901 USDT+2,92%5,214 K−72,58%0,1918 USDT0,1820 USDT15,369 K
Bán
GRTUSTGRT / USTBITFINEX0,18950000 USDT+2,59%5,206 K−70,50%0,19027000 USDT0,18413000 USDT21,809 K
Bán
GRTBTCGRT / BitcoinBITFINEX0,000003250 BTC+1,63%5,177 K−0,30%0,000003250 BTC0,000003198 BTC24,895 K
Bán
GRTFDUSDGRT / FDUSDBINANCE0,1905 FDUSD+2,75%00,1923 FDUSD0,1841 FDUSD92,055 K
Theo dõi
GRTUSDGRT / U.S. DOLLARBTSE0,1896 USD+2,32%0,1926 USD0,1838 USD89,18 K
Bán
GRTUSDT.PSGRT / TETHER Standard FuturesBINGX0,189932 USDT+2,43%0,192468 USDT0,183547 USDT19,168 M
Bán
GRTUSDT.PGRT / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC0,18988 USDT+2,42%0,19247 USDT0,18357 USDT12,343 M
Bán