Hedera Hashgraph / Bitcoin

HBARBTCBINANCE
HBARBTC
Hedera Hashgraph / BitcoinBINANCE
 
Không có giao dịch

Hedera Hashgraph / Bitcoin Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Hedera Hashgraph / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Hedera Hashgraph / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaHBARBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
HBARBTCHedera Hashgraph / BitcoinBINANCE0.000002851.79%489.017K12.45%0.000002870.000002811.067M
Mua
HBARBTCHedera / BitcoinBITTREX0.000002851.42%137.835K93.61%0.000002860.000002821.317M
Mua
HBARBTCHedera Hashgraph / BitcoinHITBTC0.0000028501.32%54.869K2.63%0.0000028700.000002810131.139K
Mua
HBARBTCHedera Hashgraph/BitcoinOKX0.000002851.42%35.281K20.63%0.000002860.00000280110.335K
Mua
HBARBTCHedera / BitcoinWHITEBIT0.000002841.43%31.125K20.42%0.000002860.0000028185.005K
Mua
HBARBTCHedera Hashgraph / BitcoinKUCOIN0.0000028300.93%12.209K−47.92%0.0000028700.00000281029.079K
Mua
HBARBTCHEDERA HASHGRAPH / BITCOINCOINEX0.00000284001.05%7.672K−11.60%0.00000286000.000002800025.528K
Mua
HBARBTCHedera Hashgraph / BitcoinHUOBI0.00000283−0.35%801−41.13%0.000002860.000002786.191K
Theo dõi