HIFI / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch HIFI / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử HIFI / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaHIFIUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
HIFIUSDTHIFI / TetherUSBINANCE0.6601 USDT+1.65%2.112 M−38.64%0.6632 USDT0.6393 USDT1.3 M
Bán
HIFIUSDTHIFI / Tether USDHTX0.6585 USDT+0.30%745.823 K−9.22%0.6670 USDT0.6390 USDT793 K
Bán
HIFIUSDTHifi Finance/TetherGATEIO0.6590 USDT+1.40%149.577 K−52.22%0.6614 USDT0.6394 USDT46.844 K
Bán
HIFIUSDTHIFIUSDT SPOTBITGET0.6603 USDT+1.80%146.521 K−39.48%0.6635 USDT0.6390 USDT71.837 K
Bán
HIFIUSDTHifi Finance / Tether USWHITEBIT0.6598 USDT+1.68%105.356 K−2.37%0.6629 USDT0.6397 USDT62.737 K
Bán
HIFIUSDTHIFI / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.6591 USDT+1.32%42.152 K−37.22%0.6638 USDT0.6387 USDT25.849 K
Bán
HIFIUSDTHifi Finance / USDTMEXC0.6595 USDT+1.57%32.833 K−7.72%0.6627 USDT0.6397 USDT18.25 K
Bán
HIFIUSDTHifi Finance / TetherKUCOIN0.6581 USDT+1.36%13.852 K−25.72%0.6606 USDT0.6388 USDT6.581 K
Bán
HIFIUSDTHIFI FINANCE / TETHERCOINEX0.6604 USDT+1.65%6.471 K−10.46%0.6608 USDT0.6406 USDT3.765 K
Bán
HIFIUSDTHifi Finance / TetherHITBTC0.71684 USDT+3.77%130.00%0.71684 USDT0.71684 USDT19
Bán
HIFIUSDTHifiFinance / Tether USDPOLONIEX0.655 USDT+0.31%30.00%0.655 USDT0.655 USDT5
Bán
HIFIUSDTHIFI FINANCE/TETHER USD0.6596 USDT+1.59%00.6623 USDT0.6393 USDT141.607 K
Bán