CHINA RESOURCES CEMENT HLDGS
1313 HKEX

1313
CHINA RESOURCES CEMENT HLDGS HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CHINA RESOURCES CEMENT HLDGS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1313 là 59.285B. EPS TTM của công ty là 1.20, lợi tức cổ tức là 6.83%, và P/E là 7.06. Ngày thu nhập tiếp theo CHINA RESOURCES CEMENT HLDGS là 15 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền