Giá trị vốn hóa lớn Các công ty Hồng Kông có giá trị vốn hóa lớn

Các công ty của Hồng Kông sau có giá trị cao nhất trên thị trường. Đây là những công ty nổi tiếng, có uy tín và dẫn đầu ngành. Hãy tìm các công ty được sắp xếp theo giá trị vốn hóa thị trường và kiểm tra số liệu thống kê để biết lý do tại sao các công ty lại hoạt động tốt như vậy.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
700TENCENT HOLDINGS LIMITED
2.844 T HKD303.8 HKD−0.20%19.473 M1.0223.1513.12 HKD−40.33%0.79%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
3690MEITUAN
594.587 B HKD95.30 HKD−2.51%43.758 M1.660.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
1299AIA GROUP LIMITED
528.987 B HKD47.20 HKD−1.36%52.963 M1.0118.462.56 HKD−46.47%3.30%Tài chính
Sức mua mạnh
9633NONGFU SPRING CO LTD
480.224 B HKD42.70 HKD−0.70%4.162 M1.0635.991.19 HKD+54.69%1.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1810XIAOMI CORPORATION
394.964 B HKD15.80 HKD−3.54%152.83 M1.270.00%Công nghệ Điện tử
Mua
388HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
271.561 B HKD214.6 HKD−1.83%6.005 M1.2122.939.36 HKD+17.60%3.92%Tài chính
Mua
89618JD.COM INC
265.204 B HKD89.95 CNY−0.83%6000.0811.808.38 HKD+134.75%0.00%Bán Lẻ
9961TRIP COM GROUP LTD
250.44 B HKD379.4 HKD−1.40%1.71 M1.1723.3016.28 HKD+658.26%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
2388BOC HONG KONG(HLDGS) LTD
239.473 B HKD22.65 HKD−0.88%8.216 M0.817.323.10 HKD6.34%Tài chính
Sức mua mạnh
2020ANTA SPORTS PRODUCTS
235.635 B HKD83.80 HKD−1.35%6.392 M0.7221.073.98 HKD+17.32%1.84%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
2328PICC PROPERTY & CASUALTY CO
225.542 B HKD10.14 HKD−0.98%33.976 M1.408.181.24 HKD+2.58%5.17%Tài chính
Sức mua mạnh
2015LI AUTO INC
211.098 B HKD106.3 HKD−7.40%15.962 M2.0717.626.03 HKD0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
16SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
202.845 B HKD70.00 HKD0.00%3.419 M0.928.238.50 HKD−12.91%6.64%Tài chính
Mua
267CITIC LIMITED
201.596 B HKD6.93 HKD−1.00%17.955 M1.093.162.19 HKD−9.23%9.34%Tài chính
Mua
1024KUAISHOU TECHNOLOGY
192.715 B HKD44.35 HKD−3.27%19.852 M1.1028.601.55 HKD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
669TECHTRONIC INDUSTRIES CO
185.891 B HKD101.5 HKD−2.50%7.816 M1.5224.384.16 HKD−10.34%1.82%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
11HANG SENG BANK
183.633 B HKD96.05 HKD+0.16%1.964 M0.6510.718.97 HKD6.77%Tài chính
Theo dõi
762CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED
183.589 B HKD6.00 HKD+0.84%36.508 M1.428.800.68 HKD+20.61%5.74%Truyền thông
Sức mua mạnh
981SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CO
173.967 B HKD14.32 HKD−1.38%17.428 M0.6216.130.89 HKD−50.56%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
1109CHINA RESOURCES LAND
167.577 B HKD23.50 HKD−1.26%11.8 M0.694.854.85 HKD−11.51%6.85%Tài chính
Sức mua mạnh
788CHINA TOWER CORP LTD
153.835 B HKD0.88 HKD−1.12%293.603 M1.5414.260.06 HKD+22.18%4.17%Truyền thông
Mua
2CLP HOLDINGS LTD
150.829 B HKD59.70 HKD−0.50%1.591 M0.6022.662.63 HKD−21.62%5.19%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1913PRADA SPA
148.54 B HKD58.05 HKD+0.35%867.95 K0.6526.152.22 HKD+111.20%1.64%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
27GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED
147.103 B HKD33.65 HKD−1.17%20.907 M1.4621.551.56 HKD+413.72%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
1928SANDS CHINA LTD
145.681 B HKD18.00 HKD−4.66%34.154 M1.6326.910.67 HKD0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
66MTR CORPORATION LTD
145.654 B HKD23.45 HKD−0.64%3.408 M0.8818.701.25 HKD−18.79%5.59%Vận chuyển
Theo dõi
1CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED
137.307 B HKD35.85 HKD+0.28%5.806 M0.845.846.14 HKD−29.50%7.93%Bán Lẻ
Mua
1876BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD
132.964 B HKD10.04 HKD+0.20%11.72 M0.7119.970.50 HKD−9.86%2.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
688CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMNTS
126.085 B HKD11.52 HKD+0.17%18.565 M0.904.452.59 HKD−41.41%6.51%Tài chính
Sức mua mạnh
2057ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC
123.565 B HKD155.3 HKD+0.32%1.599 M1.2113.3811.61 HKD+21.74%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
2423KE HOLDINGS INC
122.984 B HKD33.00 HKD−3.79%465.9 K0.8018.241.81 HKD0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
916CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD
116.225 B HKD5.70 HKD−0.35%18.03 M0.796.830.84 HKD+13.96%2.26%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
2313SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HLDGS
110.111 B HKD73.25 HKD−0.14%5.84 M1.5221.893.35 HKD+23.99%2.46%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
1113CK ASSET HOLDINGS LTD
109.667 B HKD31.10 HKD−0.16%4.248 M0.686.414.85 HKD−16.14%7.33%Tài chính
Theo dõi
12HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO
107.237 B HKD22.15 HKD−0.67%1.962 M0.4711.581.91 HKD−29.82%8.13%Tài chính
Mua
3HONGKONG & CHINA GAS CO. LTD.
105.615 B HKD5.66 HKD−0.53%13.586 M0.7717.920.32 HKD+17.44%6.18%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
291CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) CO
104.787 B HKD32.30 HKD−1.67%5.544 M0.6518.061.79 HKD+5.35%2.02%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
1929CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD
103.872 B HKD10.40 HKD+0.58%7.538 M0.8515.760.66 HKD−10.51%12.02%Khách hàng Lâu năm
Mua
1038CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED
101.752 B HKD42.60 HKD+0.12%1.74 M0.9513.373.19 HKD+6.81%5.96%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
80992LENOVO GROUP LIMITED
101.718 B HKD7.58 CNY−0.26%336 K2.0315.180.55 HKD−50.59%4.60%Công nghệ Điện tử
1179H WORLD GROUP LIMITED
95.984 B HKD29.00 HKD−3.01%1.962 M1.1321.391.36 HKD1.67%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
836CHINA RESOURCES POWER HLDGS CO
94.766 B HKD19.70 HKD+0.92%16.319 M1.173.57%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
1378CHINA HONGQIAO GROUP LTD
92.386 B HKD9.75 HKD−0.20%47.585 M0.857.391.32 HKD−36.01%2.26%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
6POWER ASSETS HOLDINGS LTD.
92.277 B HKD43.30 HKD+0.46%2.152 M0.9115.372.82 HKD−2.09%6.51%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
3692HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD
91.29 B HKD15.38 HKD−1.79%6.892 M1.6426.720.58 HKD+7.33%0.78%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
6862HAIDILAO INTL HLDG LTD
88.961 B HKD15.96 HKD−4.20%14.7 M1.4217.370.92 HKD0.73%Dịch vụ Khách hàng
Mua
175GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED
88.658 B HKD8.81 HKD−2.65%38.553 M0.9515.780.56 HKD−2.95%2.38%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
1972SWIRE PROPERTIES LTD
87.633 B HKD14.98 HKD−0.93%1.905 M0.5733.230.45 HKD−62.97%6.74%Tài chính
Mua
19SWIRE PACIFIC
79.707 B HKD60.80 HKD+0.08%887.449 K0.693.0519.96 HKD5.02%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
4WHARF(HLDGS)
74.109 B HKD24.25 HKD−0.21%735.742 K0.8878.430.31 HKD−84.30%1.65%Tài chính
Bán
6618JD HEALTH INTERNATIONAL INC
72.871 B HKD22.85 HKD−1.72%5.228 M0.8730.260.76 HKD0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
2688ENN ENERGY HOLDINGS LTD
69.292 B HKD61.40 HKD−2.31%4.901 M1.199.206.67 HKD−19.28%4.74%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
288WH GROUP LIMITED
69.155 B HKD5.39 HKD−0.37%17.657 M0.5714.040.38 HKD−34.46%5.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
1093CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED
68.683 B HKD5.77 HKD−1.54%60.34 M1.7810.570.55 HKD−3.35%4.33%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
1997WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD
68.011 B HKD22.40 HKD−1.54%6.614 M1.9614.271.57 HKD+8.54%5.71%Tài chính
Mua
83SINO LAND CO
67.727 B HKD7.83 HKD−0.63%4.464 M1.2310.600.74 HKD−56.54%7.41%Tài chính
Sức mua mạnh
316ORIENT OVERSEAS INT
67.424 B HKD102.10 HKD+4.40%1.924 M1.876.2916.23 HKD−81.17%41.41%Vận chuyển
Bán
99880UBTECH ROBOTICS CORP LTD
67.154 B HKD160.6 HKD−7.38%222.1 K0.780.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
11519J&T GLOBAL EXPRESS LIMITED
66.356 B HKD7.53 HKD−2.59%4.979 M0.72−0.98 HKD0.00%Vận chuyển
Mua
6823HKT TRUST AND HKT LTD
65.792 B HKD8.68 HKD−1.36%10.45 M1.7813.180.66 HKD+3.77%8.66%Truyền thông
Sức mua mạnh
135KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED
63.209 B HKD7.30 HKD+0.41%12.151 M0.6810.030.73 HKD−77.20%3.93%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
1099SINOPHARM GROUP CO. LTD.
61.999 B HKD19.88 HKD+0.51%5.117 M0.946.213.20 HKD+6.80%4.53%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
3808SINOTRUK (HONG KONG) LTD
61.432 B HKD22.25 HKD+1.14%1.731 M0.4210.472.12 HKD+12.94%1.48%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
960LONGFOR GROUP HLDGS LTD
59.98 B HKD9.10 HKD−1.09%13.542 M0.963.982.29 HKD−52.42%13.50%Tài chính
Sức mua mạnh
2319CHINA MENGNIU DAIRY CO
59.695 B HKD15.20 HKD−2.31%18.604 M0.9711.251.35 HKD−11.38%2.92%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
1209CHINA RESOURCES MIXC LIFEST SVS LTD
57.405 B HKD25.15 HKD−1.76%2.974 M0.7317.751.42 HKD+55.58%2.39%Tài chính
Sức mua mạnh
1801INNOVENT BIOLOGICS INC
53.873 B HKD33.20 HKD−1.48%5.694 M1.03−0.70 HKD+73.24%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
2269WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC
53.75 B HKD12.62 HKD−4.68%49.291 M1.4014.490.87 HKD−5.65%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
1193CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD.
53.643 B HKD23.65 HKD−0.21%4.398 M0.7410.332.29 HKD−18.84%4.44%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
285BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO. LT
53.176 B HKD23.60 HKD−4.26%11.003 M1.9511.971.97 HKD+59.89%0.77%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
151WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
52.209 B HKD4.42 HKD+1.38%7.165 M1.3713.490.33 HKD−22.77%5.74%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
293CATHAY PACIFIC AIRWAYS
51.889 B HKD8.06 HKD−1.35%6.151 M1.316.411.26 HKD0.00%Vận chuyển
Mua
9896MINISO GROUP HLDG LTD
50.99 B HKD40.35 HKD−0.86%2.947 M0.7718.492.18 HKD+250.15%2.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
2618JD LOGISTICS INC
50.173 B HKD7.58 HKD−1.43%5.78 M1.1686.430.09 HKD0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
780TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED
49.143 B HKD21.65 HKD−1.14%13.782 M1.7628.450.76 HKD0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
2282MGM CHINA HLDGS LTD
48.961 B HKD12.88 HKD−1.83%2.991 M0.6018.620.69 HKD0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
968XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED
47.044 B HKD5.28 HKD−2.76%51.741 M1.0611.230.47 HKD−15.35%3.31%Công nghệ Điện tử
Mua
3998BOSIDENG INTERNATIONAL HLDGS
46.79 B HKD4.32 HKD+5.88%89.782 M6.9518.590.23 HKD+13.98%4.28%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
322TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HLDG CORP
46.765 B HKD8.30 HKD−0.84%4.943 M0.7413.560.61 HKD−24.73%6.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
22367GIANT BIOGENE HLDG CO. LTD
45.97 B HKD47.10 HKD−0.42%3.777 M1.1128.851.63 HKD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
9889DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO L
45.602 B HKD6.62 HKD−0.75%5 K0.187.920.84 HKD4.87%Tài chính
1177SINO BIOPHARMACEUTICAL
43.807 B HKD2.34 HKD−3.70%133.647 M2.1418.720.13 HKD−44.89%3.42%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
3311CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG
43.676 B HKD8.67 HKD−0.46%3.566 M1.264.771.82 HKD+34.81%5.94%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
973L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A.
43.319 B HKD29.50 HKD−3.59%1.963 M0.8259.870.49 HKD−60.69%0.87%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2331LI NING CO LTD
43.227 B HKD16.74 HKD−2.90%24.405 M1.4012.261.37 HKD−28.26%5.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2588BOC AVIATION LTD
42.959 B HKD61.90 HKD−1.28%526.327 K0.807.198.61 HKD+37.00%3.67%Tài chính
Sức mua mạnh
11818ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD
42.384 B HKD12.96 HKD+1.57%39.997 M0.9056.180.23 HKD+1760.48%0.34%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
1308SITC INTERNATIONAL HLDGS CO LTD
42.117 B HKD15.70 HKD+0.77%4.493 M0.6910.121.55 HKD−53.97%14.01%Vận chuyển
Sức mua mạnh
144CHINA MERCHANTS PORT HLDGS LTD
42.064 B HKD10.02 HKD−0.40%3.845 M0.876.541.53 HKD−30.32%8.18%Vận chuyển
Mua
241ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LTD
41.986 B HKD2.61 HKD−1.51%35.695 M0.8638.900.07 HKD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
9992POP MART INTL GRP LTD
41.183 B HKD31.50 HKD−0.94%3.816 M0.6235.390.89 HKD+19.14%0.31%Dịch vụ Khách hàng
Mua
11882HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
40.858 B HKD25.60 HKD−1.16%2.455 M0.7714.841.73 HKD−25.11%2.15%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
6969SMOORE INTL HDGS LTD
40.509 B HKD6.60 HKD−2.51%10.169 M1.2322.450.29 HKD−71.42%1.97%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2638HK ELEC INVS&HK ELEC INVS LTD
40.293 B HKD4.56 HKD−0.22%2.975 M0.9612.770.36 HKD+7.62%7.02%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
2380CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOP
39.832 B HKD3.22 HKD+1.26%15.131 M0.7613.460.24 HKD3.90%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
522ASMPT LTD
39.787 B HKD96.1 HKD−7.20%1.923 M1.0755.601.73 HKD−77.52%2.61%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
1910SAMSONITE INTL SA
39.244 B HKD26.90 HKD−1.47%4.841 M0.6711.992.24 HKD+32.00%0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
2382SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP
39.012 B HKD35.65 HKD−4.93%13.092 M1.4032.271.10 HKD−79.88%1.40%Công nghệ Điện tử
Mua
247TSIM SHA TSUI PROPERTIES
38.941 B HKD18.50 HKD+3.93%16.465 K4.2811.221.65 HKD−53.86%3.14%Tài chính
1585YADEA GROUP HOLDINGS LTD
38.833 B HKD13.22 HKD−1.49%6.602 M0.7313.620.97 HKD+71.36%3.03%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh