HUA MEDICINE

2552 HKEX
2552
HUA MEDICINE HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

2552 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của HUA MEDICINE với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 2552 là 3.972B. Ngày thu nhập tiếp theo HUA MEDICINE là 10 Tháng 3, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền