CSTONE PHARMACEUTICALS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2616 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CSTONE PHARMACEUTICALS

Doanh thu của CSTONE PHARMACEUTICALS trong năm ngoái lên tới 544.91 M HKD, phần lớn trong số đó — 559.77 M HKD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Biopharmaceutical Products, năm trước mang lại 293.73 M HKD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của China (Excluding Hong Kong and Taiwan) — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CSTONE PHARMACEUTICALS 554.14 M HKD, và năm trước đó — 293.73 M HKD.

Theo nguồn
Theo quốc gia