LINGBAO GOLD
3330 HKEX

3330
LINGBAO GOLD HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

3330 financial statements

Tóm tắt tài chính của LINGBAO GOLD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 3330 là 846.964M. EPS TTM của công ty là 0.15, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 6.08.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền