SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLD GP LTDSIHUAN PHARMACEUTICAL HOLD GP LTDSIHUAN PHARMACEUTICAL HOLD GP LTD

SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLD GP LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

460 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLD GP LTD

Doanh thu của SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLD GP LTD trong năm ngoái lên tới 2.05 B HKD, phần lớn trong số đó — 2.29 B HKD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Generic Medicine, năm trước mang lại 3.13 B HKD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLD GP LTD 2.52 B HKD, và năm trước đó — 3.97 B HKD.

Theo nguồn
Theo quốc gia