HYFUSIN GROUP

8512 HKEX
8512
HYFUSIN GROUP HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

8512 financial statements

Tóm tắt tài chính của HYFUSIN GROUP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 8512 là 346.5M. EPS TTM của công ty là 0.12, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 2.68.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền