EMPEROR WATCH&J

887 HKEX
887
EMPEROR WATCH&J HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

887 financial statements

Tóm tắt tài chính của EMPEROR WATCH&J với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 887 là 1.315B. EPS TTM của công ty là 0.04, lợi tức cổ tức là 3.61%, và P/E là 4.79.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền