US Dollar Index® FuturesUS Dollar Index® FuturesUS Dollar Index® Futures

US Dollar Index® Futures

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng US Dollar Index® Futures

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
DXU2024US Dollar Index® Futures (Sep 2024)
2024-09-16104,110+0,19%0,200104,135103,855
Bán
DXZ2024US Dollar Index® Futures (Dec 2024)
2024-12-16103,740+0,19%0,190103,745103,505
Bán
DXH2025US Dollar Index® Futures (Mar 2025)
2025-03-17103,390+0,22%0,225103,390103,390
Bán
DXM2025US Dollar Index® Futures (Jun 2025)
2025-06-16103,040+0,22%0,225103,040103,040
Bán