Hợp đồng tương lai Chỉ số USDHợp đồng tương lai Chỉ số USDHợp đồng tương lai Chỉ số USD

Hợp đồng tương lai Chỉ số USD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Hợp đồng tương lai Chỉ số USD

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
DXM2024US Dollar Index® Futures (Jun 2024)
2024-06-17104.330−0.07%−0.075104.685104.280
Theo dõi
DXU2024US Dollar Index® Futures (Sep 2024)
2024-09-16103.935−0.02%−0.020104.225103.935
Bán
DXZ2024US Dollar Index® Futures (Dec 2024)
2024-12-16103.585−0.02%−0.020103.600103.585
Bán
DXH2025US Dollar Index® Futures (Mar 2025)
2025-03-17103.235−0.02%−0.020103.235103.235
Bán