GLOBAL MEDIACOM TBK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BMTR nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của GLOBAL MEDIACOM TBK

Tổng tài sản của BMTR trong Q1 23 là 36.21T IDR, tăng 0.83% so với kỳ trướcQ4 22. Và tổng nợ phải trả giảm 3.23% trong Q1 23 tới 8.96T IDR.

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: IDR
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu