Ignis / Bitcoin

IGNISBTC BITTREX
IGNISBTC
Ignis / Bitcoin BITTREX
 
Không có giao dịch

Ignis / Bitcoin Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Ignis / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Ignis / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaIGNISBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Vol chg %, 24h
Th.đổi1 Ngày
Đỉnh1 Ngày
Đáy1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
IGNISBTCIgnis / BitcoinBITTREX0.000000250.00%2259.40%0.000000000.000000250.00000025117.931K
Bán
IGNISBTCIgnis / BitcoinHITBTC0.0000002500−0.12%256.87%0.00000000000.00000025000.00000025002.486K
Bán