IMX / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch IMX / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử IMX / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaIMXUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
IMXUSDTImmutable X / Tether USDPOLONIEX1.8071 USDT+0.76%23.688 M−29.61%1.8151 USDT1.7771 USDT5.535 M
Bán
IMXUSDTIMX / TetherUSBINANCE1.8087 USDT+0.73%4.668 M−12.07%1.8171 USDT1.7757 USDT1.113 M
Bán
IMXUSDTIMMUTABLE X/USD TETHER1.8089 USDT+0.66%4.121 M+0.29%1.8171 USDT1.7783 USDT986.423 K
Bán
IMXUSDTIMX / Tether USDHTX1.8098 USDT+1.49%2.059 M−9.29%1.8406 USDT1.7743 USDT855.317 K
Bán
IMXUSDTImmutable X/TetherOKX1.8104 USDT+0.82%1.113 M−30.28%1.8166 USDT1.7778 USDT199.088 K
Bán
IMXUSDTIMXUSDT SPOTBYBIT1.81000 USDT+0.80%1.087 M−18.69%1.81676 USDT1.77793 USDT181.302 K
Bán
IMXUSDTIMX / USDT Spot Trading PairPHEMEX1.8085 USDT+0.74%821.609 K−0.98%1.8170 USDT1.7752 USDT199.12 K
Bán
IMXUSDTImmutable X / TetherKUCOIN1.8095 USDT+0.83%472.65 K−19.43%1.8150 USDT1.7761 USDT28.74 K
Bán
IMXUSDTImmutable X / Tether USWHITEBIT1.8089 USDT+0.71%445.211 K−9.75%1.8150 USDT1.7759 USDT109.591 K
Bán
IMXUSDTIMXUSDT SPOTBITGET1.8104 USDT+0.86%341.431 K−11.21%1.8166 USDT1.7770 USDT73.129 K
Bán
IMXUSDTImmutable/TetherGATEIO1.813 USDT+1.00%278.711 K−37.39%1.815 USDT1.778 USDT46.21 K
Bán
IMXUSDTImmutable X / USDTMEXC1.8090 USDT+0.75%106.877 K+28.74%1.8141 USDT1.7782 USDT27.438 K
Bán
IMXUSDTImmutableX / TetherCOINBASE1.8090 USDT+0.81%29.616 K+2.07%1.8117 USDT1.7832 USDT3.873 K
Bán
IMXUSDTIMX / TetherUSBINANCEUS1.7812 USDT−1.89%10.198 K−32.24%1.8160 USDT1.7701 USDT521
Bán
IMXUSDTIMMUTABLE X / TETHERCOINEX1.8044 USDT+0.59%6.663 K−71.97%1.8201 USDT1.7768 USDT1.064 K
Bán
IMXUSDTImmutable X / TetherHITBTC1.8091 USDT−4.88%19+101.00%1.8091 USDT1.7911 USDT11
Bán Mạnh
IMXUSDTIMMUTABLE X/TETHER USD1.8132 USDT+0.97%01.8157 USDT1.7788 USDT7.939 K
Bán
IMXUSDTIMMUTABLE X / TETHERWOONETWORK1.811 USDT+0.89%1.817 USDT1.778 USDT190.685 K
Bán