IoTeX / Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch IoTeX / Bitcoin

Các thị trường nơi mà IoTeX / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử IoTeX / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaIOTXBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
IOTXBTCIoTeX / BTCUPBIT0.0000006500.00%196.908K−79.67%0.0000006700.0000006503.433M
Bán
IOTXBTCIoTeX / BitcoinBINANCE0.00000066−1.49%125.943K−69.01%0.000000670.00000065742.79K
Theo dõi
IOTXBTCIOTEX / BITCOINCOINEX0.0000006600−1.24%2.369K−4.58%0.00000069000.000000640039.264K
Theo dõi
IOTXBTCIoTeX / BitcoinKUCOIN0.000000650−1.95%2.174K−72.55%0.0000006700.000000650768
Bán
IOTXBTCIoTeX / BitcoinBITTREX0.00000065+3.17%222−21.00%0.000000650.00000065332
Bán
IOTXBTCIoTeX / BitcoinHITBTC0.00000068000+1.66%90.00%0.000000680000.00000068000340
Theo dõi