IoTeX / Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch IoTeX / Bitcoin

Nhận tỷ giá tiền điện tử IoTeX / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaIOTXBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
IOTXBTCIoTeX / BitcoinBINANCE0.000001140.00%454.567K−31.48%0.000001140.00000113283.455K
Mua
IOTXBTCIoTeX / BTCUPBIT0.000001120−1.75%213.752K−50.08%0.0000011500.000001120135.786K
Mua
IOTXBTCIoTeX / BitcoinKUCOIN0.000001130−0.27%9.607K+184.17%0.0000011300.000001130215
Mua
IOTXBTCIOTEX / BITCOINCOINEX0.0000011400+0.31%5.739K+1.25%0.00000114000.00000113003.957K
Sức mua mạnh
IOTXBTCIoTeX / BitcoinHITBTC0.00000109000−1.74%67−81.20%0.000001090000.000001070001.19K
Mua