JASMY / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch JASMY / TetherUS

Các thị trường nơi mà JASMY / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử JASMY / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaJASMYUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
JASMYUSDTJASMYCOIN/TETHERUSBITRUE0.005363+7.50%10.786M+146.18%0.0054390.0049812.046B
Sức mua mạnh
JASMYUSDTJASMY / TetherUSBINANCE0.005363+5.20%6.012M+136.29%0.0054420.005058924.178M
Mua
JASMYUSDTJasmyCoin / TetherKUCOIN0.005366+5.28%1.233M+73.50%0.0054370.005062198.908M
Mua
JASMYUSDTJasmyCoin/TetherGATEIO0.005366+5.22%1.224M+100.43%0.0054390.005059195.821M
Mua
JASMYUSDTJasmy / USDTMEXC0.005365+5.24%325.284K−40.46%0.0054300.00505940.937M
Mua
JASMYUSDTJASMY / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.005362+5.18%174.508K+127.44%0.0054320.00505826.696M
Mua
JASMYUSDTJASMYUSDT SPOTBYBIT0.005355+5.06%141.503K+143.32%0.0056010.00505922.144M
Mua
JASMYUSDTJASMYUSDT SPOTBITGET0.005367+5.24%85.285K+34.64%0.0054310.00506011.895M
Mua
JASMYUSDTJasmyCoin / Tether USWHITEBIT0.005363+5.22%58.645K+48.36%0.0054420.0050598.553M
Mua
JASMYUSDTJasmyCoin / TetherCOINBASE0.00535+5.52%16.396K+395.28%0.005420.005052.859M
Mua
JASMYUSDTJASMYCOIN / TETHERCOINEX0.00534914+5.61%10.395K+57.42%0.005436900.005052381.604M
Mua
JASMYUSDTJasmyCoin / Tether OmniHITBTC0.005318+4.40%5.506K−11.44%0.0054040.005114367.271K
Mua
JASMYUSDTJasmy / TetherBITTREX0.00528000+4.35%5.32K+272.77%0.005340000.003950001.091M
Mua
JASMYUSDTJasmyCoin / Tether USD (0x38b6e...67c29)UNISWAP3ETH0.0053850300+5.97%0.00538503000.005061300030.339K
Mua