JAPANESE YEN / TAJIKISTANI SOMONI
JPYTJS IDC

JPYTJS
JAPANESE YEN / TAJIKISTANI SOMONI IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

JPYTJS Biểu đồ Ngoại hối