JULSWAP DAO / TETHER

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch JULSWAP DAO / TETHER

Nhận tỷ giá tiền điện tử JULSWAP DAO / TETHER trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaJULDUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
JULDUSDTJulSwap / USDTMEXC0.004069−6.03%28.094 K+11.44%0.0043600.0040243.987 M
Bán Mạnh
JULDUSDTJulSwap/TetherGATEIO0.004096−5.77%16.744 K+76.63%0.0043590.0040712.264 M
Bán
JULDUSDTJULSWAP DAO / TETHERCOINEX0.004071−6.28%5.951 K+22.49%0.0043800.004055703.911 K
Bán
JULDUSDTJulSwap / TetherHITBTC0.004000−27.27%4+447.23%0.0050940.004000970
Bán