JULSWAP DAO / TETHER

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch JULSWAP DAO / TETHER

Nhận tỷ giá tiền điện tử JULSWAP DAO / TETHER trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaJULDUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
JULDUSDTJulSwap / USDTMEXC0,001711 USDT+0,23%29,095 K+8,00%0,001712 USDT0,001706 USDT1,055 M
Bán
JULDUSDTJulSwap/TetherGATEIO0,001701 USDT−0,58%12,997 K−6,37%0,001705 USDT0,001682 USDT575,259 K
Bán
JULDUSDTJULSWAP DAO / TETHERCOINEX0,00171296 USDT−0,26%3,379 K−33,38%0,00172125 USDT0,00171126 USDT125,8 K
Bán
JULDUSDTJulSwap / TetherHITBTC0,001511 USDT−15,44%30−0,43%0,001511 USDT0,001511 USDT0
Bán Mạnh