JulSwap/Tether

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch JulSwap/Tether

Nhận tỷ giá tiền điện tử JulSwap/Tether trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaJULDUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
JULDUSDTJulSwap / USDTMEXC0.002215 USDT−1.69%26.724 K−4.26%0.002270 USDT0.002202 USDT7.184 M
Theo dõi
JULDUSDTJulSwap/TetherGATEIO0.002218 USDT−0.85%14.577 K−10.81%0.002262 USDT0.002206 USDT3.71 M
Bán
JULDUSDTJULSWAP DAO / TETHERCOINEX0.002193 USDT−1.75%2.895 K+17.60%0.002251 USDT0.002101 USDT824.502 K
Bán
JULDUSDTJulSwap / TetherHITBTC0.001783 USDT−0.94%6+2598509.68%0.002283 USDT0.001783 USDT3.327 K
Bán