TIGER 30Y US TREASURY PREMIUM ACTIVE(H)TIGER 30Y US TREASURY PREMIUM ACTIVE(H)TIGER 30Y US TREASURY PREMIUM ACTIVE(H)

TIGER 30Y US TREASURY PREMIUM ACTIVE(H)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪262.22 B‬KRW
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
14.21%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV

Giới thiệu về TIGER 30Y US TREASURY PREMIUM ACTIVE(H)

Bên phát hành
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Thương hiệu
Mirae Asset
Trang chủ
Ngày bắt đầu
27 thg 2, 2024
Phong cách quản lý
Hoạt động
ISIN
KR7476550009

Phân loại

Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Dài hạn
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
ETF91.58%
Tiền mặt8.47%
Rights & Warrants−0.05%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh