Loopring

LRCUSD COINBASE
LRCUSD
Loopring COINBASE
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

Loopring Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Loopring được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Loopring trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaLRC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
LRCUSDTPERPLoopring / TetherUS PERPETUAL FUTURESBINANCE0.2949−1.31%12.303M−0.53%0.30030.293617.56M
Bán
LRCUSDTLoopring / TetherUSBINANCE0.2950−1.30%2.303M−11.39%0.30030.29382.996M
Bán
LRCUSDLoopring / United States DollarCOINBASE0.2950−1.34%718.008K−30.80%0.30040.2940776.919K
Bán
LRCBTCLoopring / BitcoinBINANCE0.00001467−0.14%375.278K−6.01%0.000014850.00001464461.718K
Bán
LRCTRYLoopring / Turkish LiraBINANCE5.52−1.25%319.636K−14.29%5.635.51288.098K
Bán
LRCUSDTLoopring / Tether USWHITEBIT0.2950−1.30%259.113K−15.93%0.30030.2938352.139K
Bán
LRCUSDTLoopring / Tether USDHUOBI0.2950−1.14%153.165K−10.45%0.30140.2939379.251K
Bán
LRCBTCLoopring / BitcoinHITBTC0.000014680−0.27%127.531K−11.61%0.0000148600.000014660159.574K
Bán
LRCUSDCLoopring / USD CoinHUOBI0.2948−1.14%45.421K22.99%0.30200.2935131.714K
Bán
LRCETHLoopring / EthereumHITBTC0.000219230−0.16%36.797K92.80%0.0002210400.00021895021.864K
Bán Mạnh
LRCUSDLoopring / USDBINANCEUS0.2956−1.00%31.7K233.14%0.29890.294419.813K
Bán
LRCBTCLoopring / BTCUPBIT0.000014730−0.14%24.651K14.28%0.0000148400.00001472020.426K
Bán
LRCETHLoopring / EthereumBINANCE0.000219680.31%24.387K13.36%0.000221180.000219008.042K
Bán Mạnh
LRCUSDLoopring / U.S. DollarGEMINI0.295400−1.26%18.262K−78.47%0.2996200.2943104.601K
Bán
LRCBTCLoopring / BitcoinCOINBASE0.00001466−0.34%18.055K−1.52%0.000014780.0000146412.814K
Bán Mạnh
LRCUSDTLoopring / TetherCOINBASE0.2948−1.40%8.209K−2.93%0.30000.29484.553K
Bán
LRCUSDLoopring / USDFTX0.29480−1.39%5.59K−76.18%0.300350.294052.325K
Bán
LRCUSDTLOOPRING / TETHERCOINEX0.2950−1.21%3.675K−42.47%0.30060.29364.83K
Bán
LRCBTCLOOPRING / BITCOINCOINEX0.00001468000.10%3.18K−3.35%0.00001486000.00001462004.574K
Bán
LRCUSDCLOOPRING / USD COINCOINEX0.2953−1.01%3.174K−2.70%0.29980.29314.523K
Bán
LRCUSDTLoopring / TetherUSBINANCEUS0.29780.07%2.81K144.39%0.29780.2978100
Bán
LRCBTCLoopring / BitcoinHUOBI0.00001473−1.01%1.72K−3.29%0.000014970.000014672.973K
Bán
LRCBTCLoopring / BitcoinBINANCEUS0.00001470−0.14%1.223K112.19%0.000014700.0000147071
Bán
LRCUSDLoopring / US DollarBITTREX0.298740003.44%90843.49%0.298740000.296160003.057K
Bán
LRCBTCLoopring / BitcoinBITTREX0.000014770.96%815−40.08%0.000014840.000014671.66K
Bán
LRCBNBLoopring / Binance CoinBINANCE0.0010110.10%787−88.77%0.0010110.0010081.211K
Bán
LRCEURLoopring / EuroBITSTAMP0.2979−0.96%527−91.74%0.29840.2975175
Bán
LRCUSDLoopring / U.S. dollarBITSTAMP0.2968−0.97%2020.00%0.29680.2968681
Bán
LRCUSDTLoopring / Tether USDPOLONIEX0.2984−1.09%9383.82%0.29840.29847
Bán
LRCUSDLoopring / US DollarOKCOIN0.29478−0.09%330.00%0.294780.29478111
Bán
LRCBRLLoopring / Brazilian RealMERCADO1.57−0.21%27−78.76%1.571.571
Bán
LRCBTCLoopring / BitcoinPOLONIEX0.000016270.00%00.000016270.000016270
Bán
LRCUSDTLOOPRING / TETHERWOONETWORK0.2949−1.34%0.30040.29384.818M
Bán
LRCBUSDLoopring / Binance USDBINANCE0.2949−1.31%0.30030.2939934.671K
Bán