GLOBAL FASHION GROUP SA GLOBAL FASHION GROUP ORD SHS

0A5H LSE
0A5H
GLOBAL FASHION GROUP SA GLOBAL FASHION GROUP ORD SHS LSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

0A5H fundamentals

Tóm tắt tài chính của GLOBAL FASHION GROUP SA GLOBAL FASHION GROUP ORD SHS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 0A5H là 325.543M EUR. Ngày thu nhập tiếp theo của GLOBAL FASHION GROUP SA GLOBAL FASHION GROUP ORD SHS là 9 Tháng 9, ước tính là -0.43 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu