REPUBLIC SERVICES INC COM STK USD0.01REPUBLIC SERVICES INC COM STK USD0.01REPUBLIC SERVICES INC COM STK USD0.01

REPUBLIC SERVICES INC COM STK USD0.01

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

204.540.00 0.00%
Các chuyên gia 20 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho 0KW1 có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 24 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho 0KW1 trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

EPS 0KW1 trong quý vừa qua là 1.45 USD mặc dù ước tính là 1.35 USD. Trong quý tiếp theo, EPS dự kiến sẽ đạt 1.52 USD. Theo dõi thêm về số liệu tài chính của REPUBLIC SERVICES INC COM STK USD0.01 để luôn cập nhật điều đang xảy ra với công ty.
Trong quý tới, doanh thu REPUBLIC SERVICES INC COM STK USD0.01 dự kiến sẽ đạt ‪4.03 B‬ USD. Hãy xem doanh thu và thu nhập của REPUBLIC SERVICES INC COM STK USD0.01 để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của 0KW1204.54 USD với giá ước tính tối đa là 230.00 USD và giá ước tính tối thiểu là 192.00 USD. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem REPUBLIC SERVICES INC COM STK USD0.01 biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức 0KW1tin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 24 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu 0KW1 trong 3 tháng qua. Hầu hết các nhà phân tích đều ủng hộ xu hướng trung tính, và sau khi cân nhắc các quan điểm khác, xếp hạng tổng thể được tính toán là mua. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.