AAA

AB DYNAMICS PLC ORD GBP0.01

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ABDP nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính AB DYNAMICS PLC ORD GBP0.01.

Tỷ lệ giá trên doanh số của ABDP là 4.68. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 29.50. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 471.00 người.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: GBP
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ