ISHARES VII PLC USD TREASURY BD 3-7YR UCITS ETF GBP ACCISHARES VII PLC USD TREASURY BD 3-7YR UCITS ETF GBP ACCISHARES VII PLC USD TREASURY BD 3-7YR UCITS ETF GBP ACC

ISHARES VII PLC USD TREASURY BD 3-7YR UCITS ETF GBP ACC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪96,07 M‬GBP
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0,1%

Giới thiệu về ISHARES VII PLC USD TREASURY BD 3-7YR UCITS ETF GBP ACC

Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Tỷ lệ chi phí
0,10%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 5, 2024
Chỉ số đã theo dõi
ICE BofA US Treasury (3-7 Y)
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
IE0000U2ASV9

Phân loại

Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Sóng trung hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Tiền mặt
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100,00%
Chính phủ99,30%
Tiền mặt26,98%
Quỹ chung0,08%
Hỗn hợp−26,35%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh