DDD

DEWHURST GROUP PLC ORD GBP0.10

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DWHT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DEWHURST GROUP PLC ORD GBP0.10

Doanh thu của DEWHURST GROUP PLC ORD GBP0.10 trong năm ngoái lên tới 57.96 M GBP, phần lớn trong số đó — 54.07 M GBP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Lift, năm trước mang lại 52.65 M GBP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Asia & Australia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DEWHURST GROUP PLC ORD GBP0.10 21.97 M GBP, và năm trước đó — 22.06 M GBP.

Theo nguồn
Theo quốc gia