ISHARES PLC USD TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF GBP ACCISHARES PLC USD TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF GBP ACCISHARES PLC USD TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF GBP ACC

ISHARES PLC USD TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF GBP ACC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪194.79 M‬GBP
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.03%

Giới thiệu về ISHARES PLC USD TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF GBP ACC

Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Tỷ lệ chi phí
0.10%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 3, 2024
Chỉ số đã theo dõi
ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y)
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
IE000KN6U873

Phân loại

Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.75%
Quỹ chung0.22%
Tiền mặt0.03%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh