LUCECO PLC ORD GBP0.0005LUCECO PLC ORD GBP0.0005LUCECO PLC ORD GBP0.0005

LUCECO PLC ORD GBP0.0005

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LUCE nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu LUCECO PLC ORD GBP0.0005

Doanh thu của LUCECO PLC ORD GBP0.0005 trong năm ngoái lên tới 209.00 M GBP, phần lớn trong số đó — 82.60 M GBP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Wiring Accessories, năm trước mang lại 73.70 M GBP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Anh Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại LUCECO PLC ORD GBP0.0005 173.60 M GBP, và năm trước đó — 165.30 M GBP.

Theo nguồn
Theo quốc gia