OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.0001OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.0001OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.0001

OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.0001

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

198.000.00 0.00%
Các chuyên gia 10 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho ONT có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 10 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho ONT trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

EPS ONT trong quý vừa qua là −0.10 GBX mặc dù ước tính là −0.05 GBX. Trong quý tiếp theo, EPS dự kiến sẽ đạt −0.06 GBX. Theo dõi thêm về số liệu tài chính của OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.0001 để luôn cập nhật điều đang xảy ra với công ty.
Trong quý tới, doanh thu OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.0001 dự kiến sẽ đạt ‪90.10 M‬ GBX. Hãy xem doanh thu và thu nhập của OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.0001 để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của ONT198.00 GBX với giá ước tính tối đa là 350.00 GBX và giá ước tính tối thiểu là 100.00 GBX. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.0001 biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức ONTtin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 10 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu ONT trong 3 tháng qua. Hầu hết các nhà phân tích đều ủng hộ xu hướng mua mạnh, và sau khi cân nhắc các quan điểm khác, xếp hạng tổng thể được tính toán là mua. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.