RENEWI PLC ORD GBP1RENEWI PLC ORD GBP1RENEWI PLC ORD GBP1

RENEWI PLC ORD GBP1

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RWI nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính RENEWI PLC ORD GBP1, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của RWI trong nửa năm trước là 810.09 M GBP và thấp hơn 1.67% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H1 23 là 29.22 M GBP.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: GBP
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY