TRANSENSE TECHNOLOGIES ORD GBP0.10

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TRT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TRANSENSE TECHNOLOGIES ORD GBP0.10

Doanh thu của TRANSENSE TECHNOLOGIES ORD GBP0.10 trong năm ngoái lên tới 3.53 M GBP, phần lớn trong số đó — 2.01 M GBP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, iTrack Royalties, năm trước mang lại 1.56 M GBP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United Kingdom & Europe — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TRANSENSE TECHNOLOGIES ORD GBP0.10 2.01 M GBP, và năm trước đó — 1.56 M GBP.

Theo nguồn
Theo quốc gia