ZANAGA IRON ORE CO LTD ORD NPV (DI)ZANAGA IRON ORE CO LTD ORD NPV (DI)ZANAGA IRON ORE CO LTD ORD NPV (DI)

ZANAGA IRON ORE CO LTD ORD NPV (DI)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Quay lại

Hệ số giá trên thu nhập của ZANAGA IRON ORE CO LTD ORD NPV (DI).

Dữ liệu năm
‪0.00‬
Kỳ hạn
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dữ liệu quý
‪0.00‬
Kỳ hạn
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-