Các công ty của Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong một ngành: Steel

Danh sách sau có Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong cùng ngành, Steel. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0ABJALLEIMA AB NPV68.40 SEK−0.63%6.521K0.251.32B GBP10.900.49 GBP+7.00%2.02%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0HN3BHP GROUP LTD ADR EACH REP 2 ORD NPV(MGT)
Chứng chỉ lưu ký
57.8 USD+0.19%8.975K1.20115.128B GBP19.892.28 GBP−55.74%5.84%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
0I0HCLEVELAND CLIFFS INC COM USD0.12520.665 USD+2.60%5.91K1.398.135B GBP26.630.61 GBP−69.14%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
0JOPRAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRIA SA EUR16.60 EUR+0.92%10.11143.353M GBP12.54%Khoáng sản phi năng lượng
0K9LNUCOR CORP COM STK USD0.40193.30 USD+0.66%3400.3737.427B GBP10.7414.13 GBP−37.39%1.07%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
0KD1TUBACEX SA EUR0.453.515 EUR−1.13%1.413K0.43350.877M GBP14.200.21 GBP1.45%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0KD2TUBOS REUNIDOS SA EUR0.020.769 EUR−0.13%320.00114.45M GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0LJ9UNITED STATES STEEL CORP COM USD147.405 USD+0.63%8200.788.357B GBP13.602.74 GBP−61.16%0.42%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
0QPHSWISS STEEL HOLDING AG CHF0.15 (REGD)0.0882 CHF+3.62%1.745K0.07241.392M GBP−0.03 GBP+77.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ALLATLANTIC LITHIUM LIMITED ORD NPV (DI)19.74 GBX+1.75%510.011K0.75126.036M GBP−0.01 GBP−80.65%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BHPBHP GROUP LTD NPV (DI)2253.5 GBX−1.12%108.729K0.12115.128B GBP19.461.16 GBP−51.45%5.94%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
BMNBUSHVELD MINERALS LTD ORD GBP0.011.486 GBX−0.34%4.176M0.9934.434M GBP−0.03 GBP−10.39%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CMHCHAMBERLIN PLC ORD GBP0.0011.79 GBX−3.30%165.984K0.493.318M GBP11.180.00 GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
FXPOFERREXPO PLC ORD GBP0.1073.90 GBX−2.31%181.532K0.18451.791M GBP3.130.24 GBP−81.99%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
IRONIRONVELD PLC ORD GBP0.0010.1395 GBX+3.33%4.548M0.225.312M GBP−0.00 GBP+50.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
JANJANGADA MINES PLC ORD GBP0.00042.10 GBX0.00%49.072K0.575.431M GBP−0.00 GBP−1333.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MNRGMETALNRG PLC ORD GBP0.00010.0455 GBX−9.00%10.065M7.55615.852K GBP−0.00 GBP0.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NMTNEOMETALS LTD NPV (DI)8.00 GBX+6.67%3.084K0.8043.362M GBP−0.03 GBP−302.69%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SMLSTRATEGIC MINERALS PLC ORD GBP0.0010.222 GBX−19.27%3.183M1.005.544M GBP0.00 GBP−100.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ZIOCZANAGA IRON ORE CO LTD ORD NPV (DI)7.76 GBX+2.84%518.504K1.2048.697M GBP3.440.02 GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng