MATIC Network / Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch MATIC Network / Bitcoin

Các thị trường nơi mà MATIC Network / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử MATIC Network / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaMATICBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
MATICBTCMATIC Network / BitcoinBINANCE0.00002072+0.24%4.276M+65.89%0.000021170.000020565.058M
Bán
MATICBTCMATIC / BitcoinKRAKEN0.00002077+0.53%707.408K+316.78%0.000021210.00002045875K
Bán
MATICBTCPolygon / BitcoinWHITEBIT0.00002079+0.34%324.869K−58.19%0.000021200.00002056352.94K
Bán
MATICBTCPolygon / BitcoinCOINBASE0.00002071+0.24%219.894K+21.18%0.000021180.00002056271.42K
Bán
MATICBTCPOLYGON/BITCOINBITRUE0.00002072+0.53%128.492K+23.38%0.000021020.0000205532.416K
Theo dõi
MATICBTCPolygon ERC20 / BitcoinHITBTC0.0000207200+0.25%128.014K+13.78%0.00002117000.0000205800148.002K
Bán
MATICBTCPolygon/BitcoinOKX0.00002072+0.24%118.219K+103.52%0.000021160.00002020141.431K
Bán
MATICBTCPolygon / BitcoinKUCOIN0.00002074+0.34%102.596K+136.67%0.000021160.0000205799.503K
Bán
MATICBTCMATICBTC SPOTBYBIT0.00002072+0.24%79.511K+36.45%0.000021160.0000204892.023K
Bán
MATICBTCMATIC / BitcoinBITFINEX0.00002073+0.34%56.461K+208.84%0.000021160.0000205968.808K
Bán
MATICBTCMATIC Network / BitcoinBINANCEUS0.00002070+0.49%14.3K+245.70%0.000021040.0000204515.565K
Bán
MATICBTCPOLYGON / BITCOINCOINEX0.0000206500+0.10%9.016K−0.58%0.00002109000.00002054009.839K
Bán
MATICBTCPolygon / BitcoinBITTREX0.00002009−2.24%7.506K−33.47%0.000021000.000019888.158K
Bán
MATICBTCPolygon / BTCUPBIT0.000021050+3.90%1.138K−67.04%0.0000210500.0000206201.412K
Mua
MATICBTCPolygon / BitcoinPOLONIEX0.00002110+3.53%1.05K−61.22%0.000021110.000020661.3K
Mua