BASFBASFBASF

BASF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1BAS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BASF

Doanh thu của BASF trong năm ngoái lên tới 68.90 B EUR, phần lớn trong số đó — 16.20 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Surface Technologies, năm trước mang lại 21.28 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Âu — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BASF 16.18 B EUR, và năm trước đó — 20.65 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia