CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPS

CONOCOPHILLIPS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1COP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CONOCOPHILLIPS

Doanh thu của CONOCOPHILLIPS trong năm ngoái lên tới 53.07 B EUR, phần lớn trong số đó — 34.64 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Lower 48, năm trước mang lại 49.43 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CONOCOPHILLIPS 40.86 B EUR, và năm trước đó — 56.90 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia