MARATHON PETROLEUMMARATHON PETROLEUMMARATHON PETROLEUM

MARATHON PETROLEUM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1MPC nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của MARATHON PETROLEUM trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của 1MPC trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 2.39 EUR trong khi ước tính là 2.35 EUR, gây bất ngờ đến 1.63%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 30.78 B EUR mặc dù con số ước tính là 29.72 B EUR. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 5.18 EUR còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 33.67 B EUR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 1MPC trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên