BIESSE

BSS MIL
BSS
BIESSE MIL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BSS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BIESSE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BSS là 350.753M EUR. EPS TTM của công ty là 0.91 EUR, tỷ suất cổ tức là 0.61% và P/E là 14.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu