COMAL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CML nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu COMAL

Doanh thu của COMAL trong năm ngoái lên tới 61.10 M EUR, phần lớn trong số đó — 41.33 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Engineering, Purchase, and Construction Management, năm trước mang lại 22.15 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Italy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại COMAL 61.10 M EUR, và năm trước đó — 37.23 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia